U.S. flag An official website of the United States government
 1. Home
 2. For Consumers
 3. Consumer Updates
 4. Ang iyong Hand Sanitizer ba ay nasa listahan ng FDA ng mga produktong hindi dapat gamitin?
 1. Consumer Updates

Ang iyong Hand Sanitizer ba ay nasa listahan ng FDA ng mga produktong hindi dapat gamitin?

Natuklasan ng pagsubok sa FDA ang mga nakalalason na sangkap sa ilang mga hand sanitizer - alamin kung ang iyong produkto ay nasa listahan

Image
An image of two circles surrounded by numbers. One circle shows a person sitting at a desk with a computer. The other circle shows a bottle of hand sanitizer.

English

Kailangan  ng agarang tulong? Tumawag sa 911 kung ang tao ay walang malay o nahihirapan huminga. Tumawag sa Poison Help sa 1-800-22-1222 upang makakonekta sa inyong lokal na sentro para sa lason..

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ay hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig. Kung ang sabon at tubig ay hindi maaring magagamit, inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na gumamit ng hand sanitizer na  nakabase sa alkohol na naglalaman ng hindi bababa sa 60 porsyento na ethanol (kilala rin bilang ethyl alkohol).

Kinokontrol ng FDA ang hand sanitizer bilang isang over-the-counter na gamot, maaring magagamit nang walang reseta. Sinusubok namin ang mga hand sanitizer para sa kalidad dahil ito ay isang produkto na kinokontrol namin. Natuklasan namin ang mga seryoso at nakababahala sa kaligtasan sa ilang mga hand sanitizer sa mga kamakailang pagsubok, kabilang ang:

 • Kontaminasyon na may potensyal na nakakalason na uri ng alkohol
 • Hindi sapat na aktibong sangkap (ethyl na alkohol o isopropyl na alkohol)
 • Mga maling tiketa, mapanlinlang, o di- mapatunayang pag-aangkin

Binawi ang ilang mga hand sanitizer at mayroong higit sa 150 mga hand sanitizers na inirerekomenda ng FDA na itigil kaagad ang paggamit nito.

Suriin ang Listahan-ng-Huwag-Gagamitin ng FDA

Bago ka bumili ng hand sanitizer o gumamit ng hand sanitizer na mayroon ka sa bahay, inirerekumenda ng FDA na suriin ang aming listahan-ng-huwag-gagamitin sa www.fda.gov/handsanitizerlist. Regular naming ina-update ang listahan habang inilalabas ang mga bagong resulta ng pagsubok. I-bookmark ang listahan sa iyong web browser upang maaari mong suriin ang bawat hand sanitizer bago gamitin ito.

Paano Maghanap sa Listahan ng FDA  ng Mga Hindi Ligtas na Hand Sanitizer

Isang maliit na larawan ng thumbnail ng sunud-sunod na gabay sa paghahanap ng PDF
Hakbang-hakbang na Gabay
sa Paghahanap (PDF)
 1. Pumunta sa www.fda.gov/handsanitizerlist.
 2.  I-click o i-tap ang pulang pindutan na nagsasabing, "Mga Hindi dapat gamitin na Hand Sanitizer ng mga mamimili."
 3. I-iskrol pababa ang pahina sa search box unang-una sa listahan.
 4. Gamit ang impormasyon sa label ng hand sanitizer , i-type ang isa sa mga sumusunod sa search box:
 • Produkto o Pangalan
 • Tagagawa, ang kumpanya na gumawa ng produkto (maaaring hindi kasama sa label ng produkto)
 • Tagapamahagi, ang kumpanya na nagdadala ng produkto sa merkado
 • Numero ng NDC or National Drug Code (maaaring hindi kasama sa label ng produkto)
 1. Huwag gumamit ng anumang hand sanitizer na ginawa ng mga tagagawa sa listahan.

Kung ang tagagawa ay hindi nakalista sa label, makipag-ugnayan sa tagpamahagi upang malaman kung sino ang gumawa ng produkto. Kung itinatanggi ng tagpamahagi na linawin ang impormasyong ito kapag nakipag-ugnayan ka sa kanila, inirerekumenda ng FDA na huwag gamitin ang produkto.

Gamitin ang aming gabay sa bawat hakbang ng paghahanap sa listahan ng mga huwag-gagamitin sa www.fda.gov/handsanitizerlist.

Kung ang Iyong Hand Sanitizer Ay nasa Listahan-ng-Huwag-Gagamitin

Kung mayroon kang  hand sanitizer na nasa listahan-ng-huwag-gagamitin, o isa sa ginawa ng tagagawa na nasa listahan, kaagad na ihinto ang paggamit nito . Itapon mo ito sa isang lalagyanan ng mapanganib na basura, kung maari. Huwag mag-flush o ibuhos ang produkto sa kanal o ihalo ito sa iba pang mga likido. Kung wala kang mapagtatapunan ng mapanganib na basura kung saan ka nakatira, kontakin ang iyong basurahan o kumpanya ng mga nagrerecycle o ang iyong lokal na pamahalaan upang tanungin kung saan mo maitatapon ang mga mapanganib na basura.

Ang Methanol at 1-Propanol Ay Nakakalason

Maraming uri ng alkohol. Tanging ang ethyl na alkohol at isopropyl na alkohol (kilala rin bilang 2-propanol) ang mga katanggap-tanggap na alkohol sa mga hand sanitizer. Ang iba pang mga uri ng alkohol, kabilang ang methanol at 1-propanol, ay hindi katanggap-tanggap sa hand sanitizer dahil maaari silang nakakalason sa mga tao. Kamakailan lamang ay natuklasan ng pagsubok ng FDA sa kaligtasan na ang ilang mga hand sanitizer ay kontaminado ng mga potensyal na nakakalason na uri ng alkohol.

Uri ng Alkohol Iba pang Pangkaraniwang Pangalan Katanggap-tanggap na Sangkap  ng Hand Sanitizer?
Ethyl
 • Ethanol
 • Alkohol
✓ Oo
Isopropyl
 • Isopropanol
 • 2-propanol
✓ Oo
Methyl
 • Methanol
 • Kahoy na Alkohol
X Hindi
1-Propyl
 • 1-Propanol
X Hindi

Antas ng Lason na Methanol

Ang Methanol o methyl alkohol, na kilala rin bilang kahoy na alkohol, ay ginagamit upang gumawa ng rocket fuel at antifreeze at napaka-nakakalason. Ang Methanol ay hindi dapat na ihahagod sa iyong balat o malulon. Ang paglulon o pag-inom ng mga hand sanitizer na kontaminado sa methanol ay maaaring maging sanhi ng malubhang problema sa kalusugan, kabilang ang permanenteng pagkabulag, at pagkamatay. Ang website ng CDC ay may mas maraming impormasyon tungkol sa mga taong namatay o permanenteng nabulag pagkatapos makalulon ng hand sanitizer na kontaminado sa methanol.

Antas ng Lason na 1-Propanol

Ang 1-Propanol o 1-propyl alkohol ay ginagamit upang gumawa ng mga pang-industriya na panlusaw (isang uri ng panglinis) at maaari ring maging nakakalason sa mga tao kapag nalunok. Ang pagkakalulon o pag-inom ng isang hand sanitizer na may 1-propanol ay maaaring magresulta sa pagbagal sa paghinga at pagbaba ng pagtibok ng puso, bukod sa iba pang mga malubhang sintomas, at maaaring humantong sa pagkamatay. Ang mga hand sanitizer na may kontaminasyong 1-propanol ay maaaring maka-irita sa iyong balat (o mga mata, kung nakalantad). Kahit na bihira ito, ang ilang mga tao ay naiulat ng mga allergy na reaksiyon sa balat.

Huwag Kailanman Lunukin ang Hand Sanitizer

Hindi kailanman dapat lunukin o inumin ang anumang uri ng hand sanitizer dahil maaari kayong malason sa alkohol. Ang mga bata ay nasa mas mataas na peligro ng hindi sinasadyang pagkakalulon ng hand sanitizer, at dahil sa kanilang mas maliit na sukat ng pangangatawan, sila ay nasa mas mataas na peligro sa mga problema sa kalusugan pagkatapos ng paglunok ng hand sanitizer.

Imposibleng malaman mula sa pagtingin lamang sa hand sanitizer kung kontaminado ito ng isang napaka-nakakalason na uri ng alkohol. Ang pagkalason sa alkohol, mula sa anumang uri ng alkohol, ay maaaring maging sanhi ng malubhang mga problema sa kalusugan o kamatayan. Kung ang isang tao ay nakalulon ng hand sanitizer  tumawag kaagad sa Poison Control  1-800-222-1222 upang makakuha ng tulong.

Suriin ang Label

Karaniwan ang mga hand sanitizer na kontaminado ng may potensyal na nakakalason na uri ng alkohol, tulad ng methanol o 1-propanol, ay walang nakakalason na sangkap na nakalista sa label. Gayunpaman, kung ang methanol o 1-propanol ay nakalista sa label ng iyong  hand sanitizer, dapat mong ihinto ang paggamit nito kaagad at ilagay ito sa isang mapanganib na lalagyan ng basura.

Ang mga resulta ng pagsubok sa FDA ay nagpakita din ng ilang mga hand sanitizer na may mas mababang antas ng aktibong sangkap kaysa sa nakalista sa label. Inirerekomenda ng CDC na ang mga sanitizer na nakabatay sa alkohol ay mayroong di- kukulangin sa  60% na ethyl alkohol (kung minsan ay nakalista bilang "alkohol" sa label). Ang pagsubok ng FDA ay nagsiwalat ng ilang mga hand sanitizer na may nakbabahalang mababang antas ng mga aktibong sangkap. Sa hanay ng "Product status" ng listahan-ng -huwag-gagamitin, ang mga produktong ito ay tinatawag na "subpotent."

Mali o Nakalilinlang na Pag-aangkin sa Label

Sa panahon ng pandemya ng coronavirus natagpuan ng FDA ang ilang mga mali o panlilinlang sa pang-aangkin ng mga label ng mga hand sanitizer. Bago ka bumili ng hand sanitizer dapat mong malaman na walang hand sanitizer na napatunayan na:

 • Maka-iiwas sa pagkalat  ng COVID-19
 • Mapoprotektahan ka mula sa mga virus o bakterya sa loob ng partikular na panahon, tulad ng 24-oras

Walang hand sanitizer and aprubado ng FDA para sa mga mamimili, kung kaya’t ang anumang pagaangkin sa anumang hand sanitizer na nasa pamilihan ay hindi mapagkakatiwalaan.

Bigyan ng babala ang mga Bata at mga Kabataan Tungkol sa Hand Sanitizer

Simula nang mag umpisa ang pandemya ng COVID-19, ang mga tawag sa mga sentro ng lason sa buong bansa ay nadagdagan dahil ang aksidenteng pagkalulon ng mga bata ng hand sanitizer na maaaring magmukhang kendi o isang matamis na inumin. Ang paglulon ng hand sanitizer ay maaaring maging sanhi ng pagkalason sa alkohol, malubhang problema sa kalusugan, at pagkamatay.

Sabihin sa mga bata at kabataan na walang sinuman ang dapat lumulon ng hand sanitizer sa anumang kadahilanan at na imposibleng malaman sa isang tingin lamang o sa paggamit nito kung kontaminado ang hand sanitizer. Tumawag kaagad sa 911 o Poison Control sa 1-800-222-1222 kung may isang tao na nakalulon ng hand sanitizer ng anumang uri nito.

Huwag i-halo ang Hand Sanitizer sa mga Alagang Hayop

Ilayo ang mga hand sanitizer mula sa mga alagang hayop at huwag kailanman gamitin ito sa mga paa o balat ng iyong alagang hayop, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkalason sa alkohol, malubhang problema sa kalusugan, at pagkamatay. Kung ang iyong alagang hayop ay nakakakuha ng hand sanitizer sa kanilang balat o hindi sinasadyang pagkakalulon nito (tulad ng sa pag nguya sa bote), makipag-ugnayan kaagad sa iyong beterinaryo o serbisyo sa pagkontrol ng lason sa hayop.

Para sa mga Impormasyon tingnan ang FDA.gov

I-bookmark ang https://www.fda.gov upang ikaw ay laging mayroong  pinakabagong impormasyon upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa panahon ng pandemya ng coronavirus.

Back to Top