U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Kaligtasan sa Pagkain at Pagkakaroon sa panahon ng Pandemya ng Coronavirus
  1. Consumer Updates

Kaligtasan sa Pagkain at Pagkakaroon sa panahon ng Pandemya ng Coronavirus

Image
Photo collage including truck on highway, grocery store employees stocking shelves with packaged food and fresh produce, and a row of shopping carts awaiting hungry consumers.

English

Ang U.S.Food and Drug Administration ay kumikilos sa iba’t-ibang paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga tao habang ang bansa ay kasalukuyang kinakaharap ang pandemyang coronavirus (COVID-19). Ang pagkakaroon ng pagkain at kaligtasan sa pagkain ay napakahalaga para sa ating kalusugan, at ang FDA ay nagsusumikap upang makatulong na makatiyak na ligtas at magagamit ang inyong mga pagkain at ang  pagkain ng inyong pamilya, at ang kinakain ng inyong mga alagang hayop.

Narito ang tatlong bagay na dapat malaman tungkol sa pagkakaroon ng pagkain at kaligtasan habang patuloy na kinakaharap ng bansa ang pandemya.

T: Ligtas ba ang suplay ng pagkain sa Estados Unidos?

Sa kasalukuyan ay walang ebidensya ng pagkain o packaging ng pagkain na nauugnay sa transmisyon ng coronavirus.

Mahalagang kilalanin na hindi tulad ng mga karamdaman sa gastrointestinal (GI, o may kaugnayan sa tiyan) na mga virus na madalas na nagiging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain, ang coronavirus ay isang virus na nagdudulot ng sakit sa paghinga (nauugnay sa paghinga).

Inaakala na ang pangunahing pagkalat ng virus ay mula sa tao-sa-tao. Kabilang dito ang malapit na pakikisalamuha ng mga tao sa isa't isa (sa loob ng halos 6 talampakan), at sa pamamagitan ng dulot ng mga patak ng paghinga kapag ang isang nahawaang tao ay umuubo o bumahing. Maaaring posible na ang isang tao ay makakakuha ng COVID-19 sa pamamagitan ng paghawak sa mga ibabaw o bagay na mayroong virus at pagkatapos ay hahawakan ang kanilang bibig, ilong, o marahil ang kanilang mga mata, ngunit hindi namin iniisip na ito ang pangunahing paraan ng pakalat ng virus sa oras na ito.

Anuman, palaging kritikal na sundin ang apat na pangunahing hakbang ng kaligtasan ng pagkain (malinis, hiwalay, luto, at palamigin) upang maiwasan ang sakit na mula sa pagkain. Mahalaga rin ang madalas na paghugas ng iyong mga kamay , at kasama ang  bago maghanda at kumain ng pagkain at pagkatapos maghanda ng pagkain ng alagang hayop.

T: Mayroon bang mga kakapusan sa pagkain?

Maraming mga mamimili ang nag-uulat sa pagpunta sa grocery store sa kanilang lugar at nakikita ang mga istante na walang laman ng ilang mga item. Sa kasalukuyan ay walang mga kakulangan sa buong bansa, para sa mga tao o mga alagang hayop, bagaman sa ilang mga kaso maaari mong makita na ang ilang mga pagkain sa iyong grocery store ay pansamantalang walang stock. Ito ay halos dahil ang mga mamimili ay bumibili ng higit sa karaniwan, at hindi dahil may mas kaunting pagkain.

Para sa kadahilanang ito, nais naming ipaalala sa inyo na hindi na kailangang bumili ng halaga ng para sa ilang  buwan na pagkain. Ang industriya ng tingi ay nagmumungkahi na bumili lamang tayo ng sapat na pagkain para sa isa o dalawang linggo sa bawat oras, at ang mga tagagawa at mga tindahan ay nagsusumikap araw-araw upang i-restock ang kailangan natin.

Ang FDA ay nakikipagtulungan sa White House, Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos (USDA) at ang Kagawaran ng Homeland Security, at estado at mga kasosyo sa regulasyong internasyonal upang manatiling makiagapay sa anumang epekto sa pagkakaroon ng pagkain para sa mga Amerikano.

T: Ano ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na mananatiling malutas natin ang mga  biglaang paglaganap ng mga sakit na mula sa pagkain sa panahon ng pandemya ng COVID-19?

Kaugnay ng mga pathogens ng sakit mula sa pagkain (halimbawa, Salmonella, E. coli O157: H7, o Hepatitis A), ang Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, ang FDA, at ang Serbisyo sa Kaligtasan at Pag-inspeksyon ng Pagkain ng USDA ay patuloy sa pakikipagtulungan sa estado at lokal na mga kasosyo para mag-imbestiga sa mga sakit na nagmumula sa pagkain at biglaang paglaganap ng mga sakit. Lalo na partikular, ang CDC ay patuloy na namumuno at nagsasaayos ng mga pagsisiyasat ng maraming mga estado na may kaganapan sa sakit na nagmumula sa pagkain, kumunsulta sa mga estado kung kinakailangan sa mga kaganapan sa loob ng isang estado, at lubusang makipagtulungan sa mga imbestigador ng FDA at iba pa upang ang mga kontaminadong  pagkain ay matunton pabalik sa mga pinanggalingan at makontrol.

Ang FDA ang namamahala ng mga tugon sa biglaang paglaganap at mga aktibidad na nauugnay sa mga insidente na kinasasangkutan ng maraming mga sakit na nauugnay sa FDA-regulasyon na pagkain ng tao at iba pang mga produkto. (Kabilang dito ang mga suplementong dietaryo at mga produktong kosmetiko.) Sa panahon ng pandemya na ito, ang FDA ay magpapatuloy na maghahanda para sa, pagtutugma , at pagsasakatuparan ng mga aktibidad bilang pagtugon sa mga nauugnay  na mga insidente na sakit na nagmula sa  pagkain.

Ang FDA ay namamahala din ng mga tugon sa mga biglaang paglaganap na nauugnay kasama ang pagkain ng hayop. Ang mga tauhan ay patuloy na naninindigan na handa silang rumesponde sa mga insidente ng sakit na nagmumula sa pagkain sa mga hayop.

Tatlong mga bagay na maarii mong gawin at ng iyong Pamilya na makatutulong upang  manatiling ligtas

• Bumili ng sapat na pagkain para sa isa o dalawang linggo sa bawat oras. Iwasan ang malapit na pakikihalubilo sa ibang tao (sa loob ng halos 6 talampakan) kapag namimili.

• Ugaliin ang madalas na paghuhugas ng inyong mga kamay , kabilang dito ang bago at pagkatapos maghanda ng pagkain, bago kumain ng lahat ng uri ng pagkain, at pagka uwi ng  bahay kung  ikaw ay lumabas.

• Maraming maling impormasyon online tungkol sa pandemya. Dapat mong pagbatayan ang kapani-paniwala at tamang pinagmulan ng impormasyon  tulad ng FDA, CDC, at USDA.

Back to Top