U.S. flag An official website of the United States government
 1. Home
 2. For Consumers
 3. Consumer Updates
 4. Mga Panguhaning Pagsusuri ng COVID-19
 1. Consumer Updates

Mga Panguhaning Pagsusuri ng COVID-19

Image
Graphic showing COVID-19 testing, test processing and an illustration of the virus.

Ang pagsusuri sa COVID-19 ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa paglaban sa virus. Ang pag-unawa sa mga pagsusuri para sa COVID-19, kabilang ang iba't ibang uri ng mga pagsusuri at paggamit ng mga ito, at ang mga uri ng mga sample na ginagamit sa mga pagsusuri, ay susi sa paggawa ng may kaalamang desisyon na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.

Mga Uri ng Pagsusuri

Mayroong iba't ibang uri ng mga pagsusuri ng COVID-19 - mga pagsusuri sa diagnostic at pagsusuri sa antibody.

Pagsusuring diagnostic ay magpapakita kung kasalukuyan kang nahawaan ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Mayroong dalawang uri ng mga pagsusuring diagnostic para sa COVID-19:

 • Pagsusuring molecular, gaya ng polymerase chain reaction (PCR) tests
 • Mga pagsusuri sa antigen, kadalasang tinutukoy na mabilis na pagsusuri

Ang mga sample para sa mga diagnostic na pagsusuri para sa COVID-19 ay karaniwang kinokolekta gamit ang anterior nares (nasal) swab sample. Ang ilang diagnostic test ay gumagamit ng mid-turbinate, nasopharyngeal, oropharyngeal, o mga sample ng laway. Maaaring isagawa ang mga diagnostic na pagsusuri para sa COVID-19 sa isang laboratoryo, isang standalone na testing site, opisina ng doktor o klinikang pangkalusugan, o sa bahay. Para sa ilang diagnostic test para sa COVID-19, pumunta ka sa isang testing site para makolekta ang iyong sample at para sa iba ay maaari mong kolektahin ang sarili mong sample sa bahay gamit ang home collection kit at ipadala ito sa isang laboratoryo para sa pagsusuri. Ang iba pang mga pagsusuri ay maaaring ganap na maisagawa sa bahay, na nagbibigay sa iyo ng mga resulta sa loob ng ilang minuto, nang hindi kailangang ipadala ang iyong sample sa isang laboratoryo.

Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng diagnostic na pagsusuri para sa COVID-19, makakahanap ka ng lugar ng pagsusuri sa komunidad sa iyong estado. Maaari ka ring gumamit ng isang Mga pagsusuring diagnostic sa bahay na autorisado ng FDA na nagbibigay sa iyo ng opsyon ng pansariling pagsusuri kung saan ito ay madali para sa iyo. Magkaroon ng kamalayan na ang mga pagsusuri sa diagnostic para sa COVID-19 ay awtorisado para sa mga partikular na paggamit. Halimbawa, ang ilang mga pagsusuri ay maaaring gamitin ng mga taong may at walang mga sintomas at ang iba pang mga pagsusuri ay para lamang sa mga taong may mga sintomas. Gayundin, ang mga pagsubok na nakabatay sa laboratoryo, tulad ng mga pagsusuri sa PCR, ay karaniwang mas tumpak kaysa sa mga pagsusuri sa bahay.

Para sa mga detalye tungkol sa bawat awtorisadong pagsusuri sa diagnostic para sa COVID-19, tingnan ang mga listahan ng mga awtorisadong Pagsusuring Diagnostic na molekyular at Pagsusuring Diagnostic na Antigen, pati na rin ang webpage ng Pambahay na pagsusuring diagnostic para sa COVID-19. Gamit ang box para sa paghahanap sa mga talahanayan ng EUA, maaari kang gumamit ng mga keyword upang hanapin at i-filter ang uri ng pagsubok o collection kit na iyong hinahanap. Dahil awtorisado ang mga bagong pagsubok na gamitin, idinaragdag ang mga ito sa mga talahanayang ito upang ma-access ng sinuman ang napapanahong impormasyon sa lahat ng awtorisadong pagsusuri at mga kit sa pagkolekta.

Pagsusuri sa antibody (o serology) ay naghahanap ng mga antibodies sa iyong dugo na ginawa ng iyong immune system bilang tugon sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ang mga pagsusuri sa antibody ay hindi dapat gamitin upang masuri ang isang kasalukuyang impeksyon sa SARS-CoV-2 o COVID-19 at, sa oras na ito, hindi rin dapat gamitin upang suriin ang kaligtasan sa sakit. Higit pang pananaliksik ang kailangan upang matukoy kung ano, kung mayroon man, ang mga pagsusuri sa antibody ay maaaring sabihin sa amin tungkol sa kaligtasan sa sakit ng isang tao.

Ang mga sample para sa mga pagsusuri sa antibody ay karaniwang kinokolekta ng isang doktor o iba pang medikal na propesyonal sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo mula sa isang daliri o iyong ugat. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagsusuri sa antibody, bisitahin ang Pagsusuri ng Antibody (Serology) para sa COVID-19: Impormasyon para sa mga Pasyente at Mga Kumukunsumo.

Mga Uri ng Sample

Ang iba't ibang mga pagsubok ay pinahihintulutan na gamitin sa iba't ibang uri ng mga sample. Ang pinakakaraniwang uri ng sample ay:

Mga Target na Lokasyon ng Sampol na Pagsubok sa COVID-19: Butas ng Ilong, Mid-turbinate, Nasopharyngeal, Oropharyngeal

Mga halimbawa gumamit ng pamunas (katulad ng isang mahabang Q-Tip) upang kumuha ng sample mula sa ilong o lalamunan. Ang mga uri ng mga sample ay kinabibilangan ng:

 • Anterior Nares (Nasal) – kumukuha ng sample mula sa loob lamang ng butas ng ilong
 • Mid-turbinate – kumukuha ng sample mula sa itaas sa loob ng ilong
 • Nasopharyngeal – kumukuha ng sample mula sa kaloob-looban ng ilong, na umaabot sa likod ng lalamunan, at dapat lamang kolektahin ng isang sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan
 • Oropharyngeal – kumukuha ng sample mula sa gitnang bahagi ng lalamunan (pharynx) sa kabila lang ng bibig, at dapat lamang kolektahin ng isang sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan

Sample ng laway sa pamamagitan ng pagdura sa isang tubo sa halip na gumamit ng pamunas ng ilong o lalamunan.

Sample ng dugo ay ginagamit lamang upang suriin para sa mga antibodies at hindi upang masuri ang COVID-19. Ang mga venous blood sample ay karaniwang kinokolekta sa opisina o klinika ng doktor. Ang ilang mga pagsusuri sa antibody ay gumagamit ng mga sample ng dugo mula sa stick ng daliri.

Mag-ulat ng mga Masamang Pangyayari

Hinihikayat ng FDA ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga pasyente na mag-sumbong ng mga masamang kaganapan o epekto pati na rin ang mga isyu sa pagganap na nauugnay sa paggamit ng mga pagsusuri sa COVID-19 o iba pang mga produktong medikal sa MedWatch Safety Information at Adverse Event Reporting Program ng FDA:

 • Kumpletuhin at isumite ang report sa online sa pamamagitan ng MedWatch website ng FDA.
 • I-download ang form o tumawag sa 1-800-332-1088 para humiling ng form, pagkatapos ay kumpletuhin at ibalik sa address sa form o isumite sa pamamagitan ng fax sa 1-800-FDA-0178.
Back to Top