U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Biết Các Lựa Chọn Điều Trị Của Bạn cho COVID-19
  1. Consumer Updates

Biết Các Lựa Chọn Điều Trị Của Bạn cho COVID-19

Image
Older female patient speaking with doctor about COVID-19 treatment in hospital room.


Ngày 28 tháng 12 năm 2021: Để tìm hiểu thêm về các phương pháp điều trị mới nhất được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, hãy truy cập các trang sau: PaxlovidMolnupiravir. Tất cả các sản phẩm trị liệu được ủy quyền theo Giấy phép Sử dụng Khẩn cấp được liệt kê trên trang EUA của FDA.

English

Bệnh nhân ngày nay có nhiều lựa chọn điều trị hơn trong cuộc chiến chống lại bệnh do coronavirus. Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt một loại thuốc điều trị COVID-19 và đã cho phép những người khác sử dụng khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này. Ngoài ra, nhiều liệu pháp khác đang được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá liệu chúng có an toàn và hiệu quả trong việc chống lại COVID-19 hay không.

Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về một số các phương pháp điều trị COVID-19 hiện có và cách lấy thêm thông tin về chúng và những phương pháp khác. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về các lựa chọn điều trị hiện có nếu bạn có COVID-19. Nhà cung cấp của bạn sẽ biết lựa chọn tốt nhất cho bạn, dựa trên các triệu chứng, rủi ro, và lịch sử sức khỏe của bạn.

Những phương pháp điều trị nào có sẵn cho COVID-19?

FDA đã phê duyệt thuốc kháng vi-rút Veklury (remdesivir) cho người lớn và một số bệnh nhi có COVID-19.

Trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, FDA có thể cho phép sử dụng các loại thuốc chưa được phê duyệt hoặc việc sử dụng các loại thuốc đã được phê duyệt trong một số điều kiện nhất định. Điều này được gọi là Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) . Các sản phẩm trị liệu được phép theo EUA có liệt kê trên trang EUA của FDA. Các sản phẩm này không thay thế cho việc tiêm vắc xin chống lại COVID-19.

Thí dụ, FDA đã ban hành EUA cho một số phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng đối với COVID-19 để điều trị , và trong một số trường hợp, phòng ngừa (dự phòng), COVID-19 ở người lớn và bệnh nhi. Kháng thể đơn dòng là các phân tử được tạo ra trong phòng thí nghiệm, hoạt động như các kháng thể thay thế. Chúng có thể giúp hệ thống miễn dịch của bạn nhận biết và phản ứng hiệu quả hơn với vi rút, khiến vi rút khó sinh sôi và gây hại hơn. 

FDA tiếp tục làm việc với các nhà phát triển, nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, Viện Y tế Quốc gia và các đối tác khác để giúp thúc đẩy sự phát triển và sẵn có của các loại thuốc điều trị và sản phẩm sinh học để ngăn ngừa hoặc điều trị COVID-19. Để kiểm tra xem một loại thuốc có được FDA chấp thuận hay không, hãy tìm kiếm cơ sở dữ liệu về các loại thuốc đã được phê duyệt bằng cách truy cập vào Drugs@FDA database.

Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các loại thuốc đã được phê duyệt cho các tình trạng sức khỏe khác, có thể điều trị cho COVID-19. Ngoài ra, FDA đã tạo ra Chương Trình Tăng Tốc Điều Trị Coronavirus (CTAP) để sử dụng mọi phương tiện hiện có để đánh giá các phương pháp điều trị mới và chuyển chúng đến bệnh nhân càng nhanh càng tốt.

Tôi nên làm gì nếu tôi có hoặc nghĩ rằng tôi có COVID-19?

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh có khuyến nghị cho những người bị bệnh COVID-19 hoặc nghĩ rằng họ có thể bị COVID-19.

Nhìn chung, hầu hết mọi người đều bị bệnh nhẹ và có thể tự khỏi tại nhà. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tiếp xúc với COVID-19, hãy thông báo cho bác sĩ, theo dõi các triệu chứng, của bạn và được chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức để biết các dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp, chẳng hạn như khó thở.

Nếu bạn cho rằng mình bị COVID-19 và cần xét nghiệm, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sở y tế địa phương, hoặc tìm một địa điểm xét nghiệm cộng đồng.

Làm cách nào tôi có thể tiếp cận các phương pháp điều trị này?

Tùy thuộc vào tiền sử bệnh, rủi ro và triệu chứng của bạn, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể giúp bạn xác định liệu một liệu pháp được FDA chấp thuận hoặc có sẵn theo EUA, có phù hợp với bạn hay không.

Sau đây là thông tin liên quan đến quyền truy cập vào các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng cho COVID-19:

Bạn cũng có thể liên hệ với sở y tế tiểu bang của bạn để biết thông tin điều trị.

Tôi có thể tham gia thử nghiệm lâm sàng liên quan đến COVID-19 bằng cách nào?

Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về khả năng ghi danh vào một thử nghiệm lâm sàng trong vùng của bạn. Để biết thông tin về các thử nghiệm lâm sàng đối với phương pháp điều trị COVID-19, hãy truy cập clinicaltrials.govMạng Lưới Phòng Ngừa COVID-19.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi không biết về các lựa chọn điều trị này?

Thông tin về các lựa chọn điều trị có sẵn trên trang web Các Câu Hỏi Thường Gặp về COVID-19. Để biết thông tin cụ thể về EUA, hãy hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đến Trang Cho Phép Sử Dụng Khẩn Cấp (EUA) của FDA của FDA, nơi có sẵn các tờ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe về các phương pháp điều trị được phép. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn cũng có thể liên hệ với Bộ Phận Thông Tin Thuốc của chúng tôi tại 301-796-3400 hoặc [email protected].

Có rất nhiều thông tin trực tuyến. Làm thế nào tôi có thể biết loại thuốc nào là an toàn?

Luôn kiểm tra xem thông tin của bạn có phải từ một nguồn đáng tin cậy hay không. Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ loại thuốc nào, hãy liên hệ với Bộ Phận Thông Tin Thuốc của FDA tại 301-796-3400 hoặc [email protected].

Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập:

Consumer Updates Email

Subscribe to receive Consumer Updates email notifications.

Back to Top